POR

Programul Operational Regional - Finantare pentru: microintreprinderi, servicii turistice, poli de dezvoltare urbana, servicii sociale, eficienta energetica

Fonduri Europene Nerambursabile - POR

Fonduri Europene Nerambursabile POR

Programul Operational Regional pus la dispozitie pentru cei care doresc finantare prin fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea microintreprinderilor sau pentru dezvoltarea de servicii turistice, de servicii sociale, chiar si in domeniul privind eficienta energetica sau polii de dezvoltare urbana este unul dintre programele prin care firma noastra de consultanta va poate ajuta sa obtineti fonduri europene nerambursabile menite sa fie folosite la dezvoltarea afacerii dumneavoastra.

Programul Operational Regional

Obiectivele programului:

- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;

- dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);

-  reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea  dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.

Finantarea se poate obtine de catre intreprinderi mici si mijlocii, autoritatile publice locale, unitatile sanitare si de asistenta sociala,  organizatiile neguvernamentale, comunitatea locala.

POR-Programul Operational Regional-Finantare pentru: microintreprinderi, servicii turistice, poli de dezvoltare urbana, servicii sociale, eficienta energetica.

Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

2.1  Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Axa 4 – Consolidarea mediului de afaceri regional şi local

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanţă regională şi locală

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi nutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii    serviciilor turistice

5.3  Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică

Axa 6 –  Asistenţă tehnică

6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului  Operaţional Regional

6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR