POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Finantare pentru: cursuri, instruirea propriului personal, dotare sediu, obtinere de acreditari

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POSDRU

Fonduri Europene Nerambursabile POS DRU

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost gandit ca un program menit sa ajute oamenii de afaceri abia porniti la drum sau pe cei care doresc sa isi perfectioneze aceasta latura a afacerii lor. Pornind de la o fundatie solida de afacere va va fi mult mai usor sa atingeti toate obiectivele propuse. Acest program va ofera finantare prin fonduri europene nerambursabile pentru instruirea propriului personal, dotarea sediului afacerii, cursuri pentru personalul dumneavoastra sau obtinerea de acreditari.

Obiectivul general al POS DRU (Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013)

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru viitoarea participare a 850.000 de persoane pe o piata a fortei de munca moderne flexibile si inclusive.

Obiective specifice

- Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv invatamantul superior si cercetarea;

- Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatatirea calitatii si productivitatii la locul de munca;

- Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;

- Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;

- Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;

- Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;

- Facilitarea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata fortei de munca.

Axe prioritare si domenii majore de interventie:

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

  Domenii majore de interventie:
        1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
        2. Invatamant superior de calitate;
        3. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul educational si de formare profesionala;
        4. Calitate in FPC;
        5. Programe doctorale si post doctorale in sprijinul cercetarii.

Axa prioritara 2: Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

  Domenii majore de interventie:
        1. Tranzitia de la scoala la o viata activa;
        2. Prevenirea si corectarea parasirii premature a scolii;
        3. Acces si participare la FPC.

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii muncitorilor si intreprinderilor

  Domenii majore de interventie:
        1. Promovarea culturii antreprenoriale ;
        2. Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii ;
        3. Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.

Axa prioritara 4:  Modernizarea serviciului public de ocupare

  Domenii majore de interventie:
        1. Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
        2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

Axa prioritara 5:  Promovarea masurilor active de ocupare

  Domenii majore de interventie:
        1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
        2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Axa prioritara 6:  Promovarea incluziunii sociale

  Domenii majore de interventie:
        1. Dezvoltarea economiei sociale;
        2. Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
        3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
        4. Initiativele transnationale pe o piata inclusiva a muncii.

Axa prioritara 7: Asistenta tehnica

Domenii majore de interventie:
        1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU ;
        2. Sprijin pentru promovarea POSDRU si comunicare .