POSCCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economici Finantare pentru: echipamente industriale (pentru productie si constructii).

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POS CCE

Fonduri Europene Nerambursabile POS CCE

Dezvoltarea sectorului industrial roman a stagnat odata cu anii '90, insa aceasta perioada a dus si la aparitia unui nou tip de afaceri in industrie si constructii, iar acestea pot acum obtine fonduri europene nerambursabile cu mai mare usurinta apeland la Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice, cu ajutorul serviciilor de consultanta si contabilitate pe care firma noastra vi le pune la dispozitie si prin care va garanteaza aprobarea proiectului depus de catre dumneavoastra.

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE)

Reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007-2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere.

Obiectiv general – cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducere decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE.
Axe prioritare si domenii cheie de interventie

Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ de productie urmareste consolidarea si dezvoltarea sustenabila a sectorului productiv; crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea intreprinderilor.
Domenii de interventie:

1.1. Investitii in domeniul productiv in accord cu principiile dezvoltarii durabile a mediului si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM-urilor;
1.2. Acces la finantare pentru IMM-uri;
1.3. Dezvoltarea sustenabila a antreprenoriatului.

Axa Prioritara 2: Cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea pentru competitivitate – Cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare (CD), stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si sectorul productiv si cresterea accesului intreprinderilor la CDI.

Domenii de interventie:
2.1. CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie;
2.2. Investitii in infrastructura de CDI si in capacitatea administrativa corelata;
2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI.

Axa Prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public – Sprijinirea competitivitatii economice si promovarea interactiunilor dintre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC si a aplicatiilor sale.

Domenii de interventie:
3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei;
3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice moderne;
3.3. Dezvoltarea economiei.

Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si nivelul de securitate al alimentarii cu energie, in contextul combaterii schimbarii climaterice – Reducerea intensitatii energetice primare pentru atingerea tintei nationale (reducere cu 40% fata de 2015) si reducerea gradului de poluare a sectorului energetic.

Domenii de interventie:
4.1. Energie eficienta si sustenabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic);
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde;
4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii alimentarii cu energie electrica.

Axa Prioritara 5: Asistenta Tehnica – Asigurarea sprijinului pentru procesul de coordonare si implementare si pentru optimizarea finantarii comunitare si a cofinantarii prin: asigurarea calitatii si coerentei operatiunilor pentru implementarea programului; realizarea compatibilitatii dintre proiectele realizate si acquis-ul si politicile UE; organizarea unui sistem de informare si promovare a obiectivelor si actiunilor programului.

Domenii de interventie:
5.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS Competitivitate;
5.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare IT.