Programe pentru IMM

IMM - Finantare pentru start up-uri, societatii din diferite domenii de activitate servicii, comert, productie

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - Programe Pentru IMM

Fonduri Europene Nerambursabile pentru IMM

Pentru aceia dintre dumneavoastra care sunteti interesati de demararea unui proiect specializat pentru IMM-uri, ce implica obtinerea de fonduri europene nerambursabile pentru IMM care sa va ajute in dezvoltarea afacerii dumneavoastra si sa duca orice fel de proiect catre noi orizonturi, firma noastra de consultanta va poate oferi servicii de consultanta si de contabilitate la cele mai inalte standarde de profesionale.

Programe Nationale pentru IMM

Daca sunteti interesat sa primiti finantare nerambursabila din fonduri publice pentru demararea unei afaceri.
Aceste programe se deruleaza de cateva institutii publice de profil precum Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala ajutor de stat, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Directia generala de politica industriala si competitvitate, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

-AIPPIMM – Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

-Ajutoare de stat

1.Programul pentru stimularea infintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri  „SRL-D”

  Cine poate sa acceseze acest proiect?

Programul este destinat persoanelor juridice cu forma de organizare „SRL-D” Societate cu raspundere limitata – Debutant (tinerilor cu varsta pana in 35 de ani, care nu au mai avut calitatea de  actionar sau administrator in cadrul altor firme)

  Cati bani pot sa obtina?

Statul roman ofera 10.000 de euro, sub forma de ajutor financiar NERAMBURSABIL, reprezentand doar o contributie de 50% din valoarea intregului proiect pentru care se acceseaza finantarea. Asta inseamna ca cel putin 50% din restul proiectului (plus TVA), trebuie sa fie furnizat din alte surse.

  Cum poti cheltui acesti bani?

Activitatile eligibile vizeaza investitii corporale, necorporale si alte costuri de operare.

  Investitii in Active Corporale:

a) Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri neinsotita de constructie/amenajare nu reprezinta cheltuiala eligibila in cadrul programului; amenajararea pe terenuri  inchiriate /concesionate  pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive(diviziunea 93 );

b) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;

c) Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind: spatiu de birouri,  spatiu de productie, spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, spatiu de depozitare;

d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;

e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;

f) Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN  pe care acceseaza, cu exceptia  vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Scoli de conducere.

Investitii in Active Necorporale  referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize, etichetare ecologica, etc.), realizare site.

Costuri de operare referitoarea la:

a)  Costuri de infiintare a firmei;

b)  Costuri curente: materii prime, marfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare;

c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale)

d) Costuri de training si formare personal;

e)  Servicii externe: contabilitate, consultanta fiscala/juridica/IT, etc. Consultanta pentru

intocmirea planului de afaceri este singura cheltuiala care se poate realiza inainte de incheierea contractului. Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip nu pot depasi 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;

f) Racorduri la retelele de utilitati publice, plata utilitatilor;

g) Chirii pentru spatii: solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani;

h) Costuri de promovare a activitatii: on-line, pe suport de hartie/electronic, alte tipuri de materiale, participare la targuri interne si internationale etc.

2. Programul  de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – COMERT

Cine poate sa acceseze acest proiect?

Pentru obtinerea finantarii, firmele solicitante trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, dintre care, cele mai importante, sunt urmatoarele:

-  sunt operatori economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv societati comerciale, societati cooperative;

-  sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata

-  au cel putin 1 an calendaristic de la data infiintarii in momentul completarii online a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;

-  au capital social integral privat;

-  nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

-  au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

-   au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;

-   au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

-   nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

Cati bani pot sa obtina?

80.000 de lei este suma primita maximum in cadrul Programului Comert. Procentul de contributie din partea statului este diferit, in functie de tipul de intreprindere. Astfel, cei 80.000 de lei, pot reprezenta 80% din valoarea proiectului in cazul unei microintreprinderi (maximum 9 angajati si cifra de afacere de maximum 2 milioane de euro) , 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mari. Diferenta, de pana la 100%, precum si TVA-ul sunt suportate de catre beneficiar.

Cum poti cheltui acesti bani?

Categoriile de cheltuieli eligibile cuprind:

a) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru;

b) Cititoare de cod de bare

c) Cantare electronice

d) Aparate de marcat electronice fiscale

e)  Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;

f) Electro si motostivuitoare

g) Active necorporale: brevete, licente, francize, software comert online

h) Mobilier, aparatura birotica, sistem de protectie a valorilor umane si materiale

i) Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul (ex: hale industriale pentru productie sau service, magazine prezentare si vanzare specializate, etc.). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba  destinatie locativa si trebuie sa fie puse in functiune la momentul vizitei de certificare a cheltuielilor;

j) Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul;

k) Certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/ sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor

l) Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN

m) Echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie

n) Promovarea online a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe suport hartie si pe suport electronic;

o) Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata

p) Consultanta pentru intocmirea documentatiei si pentru implementarea proiectului (nu pot depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.

3. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START

Cine poate sa acceseze acest proiect?

Pentru accesarea programului START, firmele solicitante trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, dintre care enumeram cele mai importante:

-  sunt societati comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii);

-  au capital social integral privat;

-   nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului START in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori.

-  administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor);

-   au cel multe 2 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului.

-   nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale. Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

-   nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

 Cati bani se pot obtine?

100.000 de lei este suma primita maximum in cadrul programului. Aceasta reprezinta o contributie de maximum 70% din valoarea proiectului. Restul, cei 30% (plus TVA) trebuie suportati din surse proprii de catre intreprinzator, sau pot fi acoperiti de un credit bancar, garantat in proportie de 80% de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.

 Cum poti cheltui acesti bani?

Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:

a) Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;

b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul;

d) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

e) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba  destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

g) Mobilier, aparatura birotica, sistem de protectie a valorilor umane si materiale

h) Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site;

i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

j) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;

k) Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic;

l)  Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 10% din valoarea eligibila/decontata a proiectului).

4. Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii – Femeia manager

Cine poate sa acceseze acest proiect?

sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 sau persoane fizice autorizateintreprinderi individuale si intreprinderi familiale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

peste 50% dintre actiuni, parti sociale si drepturile de vot corespunzatoare din firma sunt detinute de femei sau femeia actionar sau asociat detine  si calitatea de administrator al IMM-ului;

- au cel  mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului;

- au capital social integral privat si sunt persoane juridice romane;

- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

- nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

Cati bani se pot obtine?

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor.

Se pot obtine maxim 90% valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA) si  nu poate depasi suma de 41.500 lei (pentru fiecare beneficiar. Diferenta de 10%, precum si TVA-ul sunt suportate de catre beneficiar.

 Cum poti cheltui acesti bani?

Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:

a) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, sisteme audio-video,etc.);

b) Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;

c) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN pe care se acceseaza programul;

d) Mobilier, aparatura birotica, sistem de protectie a valorilor umane si materiale;

e) Mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificarile si completarile ulterioare;

f)  Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, precum si achizitionarea softului pentru comertul on-line;

g) Promovarea on line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe suport hartie si pe suport electronic(nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

h) Achizitionarea de servicii de consultanta in scopul intocmirii documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul programului si a implementarii proiectului (maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).