MINICURS GRAUIT

Cum Să Obții Fonduri Nerambursabile Pentru A-Ți Deschide Propria Afacere Sau Pentru A O Dezvolta.

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - PNDR

PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Finantare pentru: ferme agricole, exploatatii agricole, panificatie si patiserie, servicii turistice, alte servicii in mediul rural, tineri fermieri.

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - PNDR

Programe pentru IMM

IMM - Finantare pentru start up-uri, societatii din diferite domenii de activitate servicii, comert, productie

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - Programe Pentru IMM

POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Finantare pentru: cursuri, instruirea propriului personal, dotare sediu, obtinere de acreditari

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POSDRU

POR

Programul Operational Regional - Finantare pentru: microintreprinderi, servicii turistice, poli de dezvoltare urbana, servicii sociale, eficienta energetica

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POR

POS Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu - Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata , dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural, Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei.

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POS

POSCCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economici Finantare pentru: echipamente industriale (pentru productie si constructii).

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POS CCE

POP

Programul Operational pentru Pescuit - Finantare pentru: piscicultura si acvacultura, nave de pescuit

 

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POP

       Servicii

Va oferim servicii complete de consultanta in ceea ce priveste realizarea proiectelor de obtinere a fondurilor europene nerambursabile, incepand cu demararea propriu-zisa a proiectului si pana in momentul incasarii de catre dumneavoastra a transei finale din fondul nerambursabil, dar si asistenta pe parcursul implementarii in colaborare directa cu autoritatea de management a programului de finantare. Pe langa serviciile de elaborare si implementare a proiectelor, va oferim si servicii complete de contabilitate, venind astfel in intampinarea tuturor cerintelor dumneavoastra.

 I. Evaluare:
Primul pas in realizarea proiectului va fi acela de evaluare, care va consta in mod obligatoriu in:

1: Prezentarea programelor de finantare;
2: Analiza celor necesare investitiei viitoare;
3: Identificarea de oportunitati si solutii pentru afaceri;
4: Analiza eligibilitatii partii solicitante si stabilirea obiectivelor de investitii.

II. Elaborarea documentatiei pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile:
1: Studii de pre-fezabilitate;
2: Studii de fezabilitate;
3: Memorii justificative;
4: Planuri de afaceri;    
5: Analize cost-beneficiu;
6: Studii si strategii de piata;
7: Strategii de marketing; 
8: Cereri de finantare.
III. Implementarea proiectului
Aici este vorba de realizarea propriu-zisa a proiectlui, si anume:
1: Stabilirea procedurilor ce pot fi aplicate in cadrul programului de finantare;
2: Intocmirea de note de justificare si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile considerate a fi eligibile;
3: Ofertele primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie vor fi temeinic verificate;
4: Desemnarea castigatorului si intocmirea raportului in ceea ce priveste procedura de achizitie;
5: Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractele de furnizare incheiate cu furnizorii potriviti;
6: Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare pentru fondurile europene nerambursabile;
7: Verificarea incadrarii activitatilor ce trebuiesc realizate in bugetul prevazut si intocmirea propunerilor privind realocarea sumelor ramase pe alte linii bugetare;
8: Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp stabilit la inceputul proiectului;
9: Verificarea indeplinirii indicatorilor prezentati in contractul de finantare;
10: Depunerea cererii de rambursare;
11: Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la cererile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante;
12: Monitorizarea actiunilor intreprinse in implementarea proiectului.
IV. Realizarea contabilitatii proiectului
Pentru ca ne dorim ca dumneavoastra sa beneficiati de servicii complete, va punem la dispozitie si servicii de contabilitate, care constau in:

1: Realizarea contabilitatii analitice a proiectului, asigurandu-va de transparenta inregistrarilor si identificarea usoara a tuturor veniturilor si cheltuielilor pe care le presupune proiectul;
2: Inregistrarea contractului de finantare, prefinantarii, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinantarilor platite catre acestia, precum si a sumelor platite catre furnizori;
3: Pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile ce vor fi utilizate in implementare.
Acest tip de contabilitate, cea legata de fondurile europene presupune intelegerea modului de alocare a sumelor si a cadrului legal ce sta la baza stabilirii daca o anumita cheltuiala este cheltuiala eligibila in proiect, asigurandu-se regulile generale de eligibilitate.