POR 2014 – 2020: Lansarea ghidului solicitantului pentru Microintreprinderi

7 Aug

Thumbnail-5-FNR

In cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 s-a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului specific pentru Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Ghidul solicitantului contine lista de activități eligibile și criteriile de evaluare și departajare a proiectelor, precum si lista cu acte necesare aplicarii in cadrul acestei masuri.

Data deschiderii apelului de proiecte  urmează să fie afisata în perioada următoare.

Gradul de finanțare al proiectului poate fi de maxim 100%, cu valori cuprinse intre 25.000 euro si maxim  200.000 euro, respectandu-se regulile ajutorului de minimis.

Conditii de eligibilitate:

– Microîntreprinderile eligibile sunt cele înființate înainte de 01.01.2014 si care doresc să realizeze o investiție în mediul urban.

– Acestea trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral încheiat pe profit, iar activitatea pentru care solicită finanțare să fie autorizată la locul de implementare al proiectului.

– De asemenea, pentru ultimul an fiscal, dar și la momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să fi avut, respectiv să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă.

– Codul CAEN trebuie sa fie unul eligibil, conform Anexei 2 aferente Ghidului solicitantului.

Cheltuieli eligibile:

 • Lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online
 • Servicii de consultanță / asistență tehnică, în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei
 • Cheltuieli aferente implementarii privind taxele si comisioanele (obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier, de constructie, taxe de amplasament, etc)

Cheltuieli neeligibile:

 • Achizitionarea de terenuri si/sau constructii
 • Costuri administrative
 • Costuri de personal
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi aferente creditelor
 • Contributia in natura
 • Cheltuieli cu leasingul
 • Activitati de audit financiar extern

Evaluarea proiectelor

În procesul de evaluare a proiectelor, se va ține cont de contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție, de calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului, de capacitatea financiară și operațională a solicitantului, de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, de complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare și de concentrarea strategică a investițiilor.

Apelul de proiecte va fi deschis pe o perioada de 6 luni, cu mențiunea că în primele două luni toate proiectele care vor avea cel puțin 85 puncte vor fi contractate direct, urmând ca în următoarele 4 luni pragul calitativ să scadă treptat, și proiectele cu punctaj mai mic vor fi contractate în această perioadă în limita bugetului rămas.

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie admis la finanțare este de 50 puncte.

Dacă sunteți interesați să obțineți o finanțare nerambursabilă prin intermediul acestui program, va rog sa ne contactati pentru verificarea eligibilității și a punctajului maxim care poate fi obtinut pentru proiectul  dumneavoastra.

 

Comments

comments